لینک های دسترسی

Breaking News

متوقف ساختن نشرات راديوی روسی در ترکمنستان - 2004-07-12


مقامات در ترکمنستان بخاطر آنچه آنها )دلايل تخنيکي( خواندند،يگانه نشرات راديويي باقي مانده’ روسي را در آن کشور متوقف ساختند.

مقامات ترکمنستان ميگويند نشرات استيشن )ميياک( روز يکشنبه بخاطر فرسودگي سامان آلات تخنيکي بسته شد که از سالهاي دهه ۱۹۶۰ براي تکرار نشرات از آن استفاده ميشد. گزارشهاي ضد وتقيضي در باره’ از سر گيري مجدد نشرات راديو مياک موجود است . در آن جمهوريت آسياي مرکزي مطبوعات شديدا کنترول ميشود، سفر مراد نيازروف رئيس جمهور ترکمنستان بحث وجدل را تحمل نميکند و بعد از سقوط اتحاد شوروي در سال ۱۹۹۱، کشور سرشار از انرژي اش را از جهان خارج منزوي نگهداشته است

XS
SM
MD
LG