لینک های دسترسی

سروی ايشيا فاوندِشن در مورد افغانستان - 2004-07-13


يک سروي حاکيست که دو ثلث مردم افغانستان در مورد مسيري که کشور شان اختيار نموده خوش بين هستند ولي فقدان امنيت و اقتصاد آن کشور جنگ زده اين خوش بيني را تضعيف ميکند اين سروي ايشيا فونديشن ميگويد افغان ها در مورد انتخابات مجوزه مخصوصاً خوش بيني دارند اين سروي مشعر است که افغان ها آغاز صلح و آزادي را يک علامه مثبت مي پندارند ولي در مورد اقتصاد، امنيت و زيربناي فرسوده کشور شان نگراني عميق دارند بموجب اين سروي صرف ۱۳ فيصد طرفدار طالبان برانداخته شده اند، در عوض از ملل متحد حمايت ميکنند دو ثلث مردم طرفدار ايالات متحده هستند که قواي آن رژيم سرکوب کننده اسلامي طالبان را در سال ۲۰۰۱ برون راند سازمان ايشيا فونديشن ميگويد سروي کنندگان به خاطر فقدان امنيت کافي نتوانستند چهار ولايت از ۳۴ ولايت افغانستان را، بشمول ارزگان، سنگر مستحکم طالبان سروي کنند

XS
SM
MD
LG