لینک های دسترسی

Breaking News

فريب خوردن عساکر بين المللي حافظ صلح در افغانستان - 2004-07-14


عساکر بين المللي حافظ صلح در افغانستان ميگويند آنها فريب خورده بودند و به سه نفر امريکائي کمک کردند که بخاطر توقيف غير قانوني هشت افغان در يک زندان خصوصي در کابل بازداشت شده اند تورن کرس اندرسن، نطاق قواي بين المللي مساعدت امنيتي يعني آيسف گفت اين گروه غير قانوني مجادله با جرايم تحت رهبري کسي که بنام جانتن ايديما تثبيت هويت شده از قواي آيسف جهت خنثي ساختن بم کمک طالب کمک شده بود او گفت عساکر را يونيفورم سبک عسکري امريکا که با بيرق ايالات متحده مزين است فريب خورده بودند او علاوه کرد که عساکر آيسف معتقد بودند که بيک اداره مشروع امنيتي کمک فراهم ميکنند مقامات افغاني بروز دوشنبه اين دسته امريکائيان را همراه با چهار افغان دستگير نمودند مقامات افغاني گفتند هر هشت نفري که بطور غير قانوني زنداني شده بودند، آزاد شده اند

XS
SM
MD
LG