لینک های دسترسی

تهاجم جديد قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان - 2004-07-14


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان يک تهاجم جديد را بنام اراده برق آسا بمنظور جلوگيري از حملات تندروان بر اهالي به پيشواز انتخابات تاريخي رياست جمهوري آغاز کرده است يک نطاق نظامي ايالات متحده امروز در کابل بخبرنگاران گفت اين حملات توسط گروه هاي دهشت افگنان و تندرواني براه انداخته ميشود که از فرط نااميدي بيچاره شده اند و ميخواهند انتخاباتي را که ميگويند بمنظور تضمين تسلط ايالات متحده بران کشور براه ميافتد حملات قبلي طالبان و تندروان بر اهداف نظامي متمرکز بود ولي نطاق ميگويد شورشيان اکنون بر اهداف غير نظامي چون کارمندان انتخابات و سازمان هاي امدادي و اهالي حمله ميکنند قرار است انتخابات رياست جمهوري افغانستان بتاريخ نهم اکتوبر و انتخابات پارلماني در ماه اپريل سال آينده داير گردد رئيس جمهور جديد جانشين حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان خواهد شد خامد کرزي با چندين کانديد از سراسر افغانستان رقابت ميکند

XS
SM
MD
LG