لینک های دسترسی

Breaking News

مواصلت معاون وزارت خارجه ايالات متحده  به پاکستان، بمنظور بحث روي موضوعات  منطقوي و بين المللي - 2004-07-14


ريچارد آرمتج، معاون وزارت خارجه ايالات متحده بمنظور بحث روي يک تعداد وسيع موضوعات، منطقوي و بين المللي به پاکستان مواصلت کرده است ريچارد آرمتج قبل از حرکت بسوي پاکستان در دهلي جديد با مقامات حکومت جديد هند روي موضوعات مشابه مذاکره کرد مامورين جزئيات اين ملاقات را در دهلي جديد افشا نکردند گلي ريچارد آرمتج ميگويد هند و پاکستان مشتاق خاتمه دادن به جنگ در منطقه مورد منازعه کشمير هستند اين دو رقيب داراي اسلحه ذروي تا بحال دو بار با رابطه به کشمير که بين هند و پاکستان تقسيم شده، جنگيده اند براي تقريباً هفت ماه آتش بسي برقرار بوده و دو حکومت در مذاکرات صلح اشتراک ميکنند توقف بعدي ريچارد آرمتج پاکستان خواهد بود او عاليرتبه ترين مامور ايالات متحده است که بعد از بقدرت رسيدن حکومت جديد هند در ماه مي ازان کشور ديدن ميکند

XS
SM
MD
LG