لینک های دسترسی

Breaking News

خروج کارمندان ملل متحد از ولايت غور - 2004-07-15


مامورين ملل متحد در کارمندان خو درا از ولايت مرکزي غور بعد از ان بيرون کشيدند که دفتر دفتر امور انتخابات ملل متحد مورد يورش و حمله قرار گرفت ده کارمندخارجي ملل متحد و هفت کارمند افغان توسط هليکوپتر انجا را ترک کردند جمعيت در يک منطقه تلاشي در چغچران مرکز ولايت اعتراض مينمودند که عساکر اردوي ملي ، دو نفر از مليشه هاي محلي را کشتند ماه گذشته ، حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان تقريبا دوصد نفر از عساکر اردوي ملي را به ولايت غور ارسال نمود تا نظم و آرامش را در انولايت بعد از آن اعاده نمايد که جنگ سالاران محل بر چغچران مرکز ولايت غور داخل شدند حامد کرزي ، دستوري را بروز چهارشنبه به نشر سپرده و در ان تهديد نموده است که اگر در برابر خلع سلاح و پروگرام ملکي سازي مليشاها به مقاومت شان ادامه بدهند ، با مجازات سنگيني روبرو خواهند شد تا کنون ده هزار مليشاي سابق افغان از هنگام پياده کردن پروگرام جديد در سال گذشته خلع سلاح شده اند

XS
SM
MD
LG