لینک های دسترسی

Breaking News

استقبال کردن  تصميم افغانستان مبني بر بتعويق انداختن انتخابات - 2004-07-16


شوراي امنيت ملل متحد ميگويد از تصميم افغانستان مبني بر بتعويق انداختن انتخابات رياست جمهوري تا ماه اکتوبر و بتعويق انداختن انتخابات پارلماني تا ماه اپريل سال آينده استقبال کرده و ازان حمايت مينمايد شوراي امنيت طي بيانيه اي بروز پنجشنبه گفت دلايل تخنيکي و لوژستيکي داير شدن انتخابات را تا ماه سپتمبر که اصلاً پلان گزاري شده بود، ناممکن ميسازد و اظهار اميدواري کرد که انتخابات رياست جمهوري نهم ماه اکتوبر يک واقعه تاريخي مهم در پيشروي آن کشور بسوي ديموکراسي و رفاه باشد حامد کرزي، رئيس جمهور دران انتخابات با چندين کانديد ديگر رقابت خواهد کرد

XS
SM
MD
LG