لینک های دسترسی

زخمی شدن يک قوماندان - 2004-07-19


مقامات افغانستان ميگويند يک قوماندان نظامي رو زدوشنبه زماني زخمي شد که موترش در نزديک کابل مورد حمله قرار گرفت . قوماندان زرين خان درحالي به شفاخانه انتقال داده شد که چندين گلوله در بدنش داشت . سه مظنون بخاطر اين گلوله باري باز داشت شدند. جنرال ظاهر عظيمي نطاق وزارت دفاع افغانستان گفت اين حمله به تندروان اسلامي تعلق نداشت که ميرساند حمله سايددراثر خصومتهاي محلي بوده باشد. زرين خان بحيث يک قوماندان فرقه در ولايت کنر واقع در شرق که زادگاه حمله کنندگان مظنون ميباشد، ايفاي وظيفه ميکرد

XS
SM
MD
LG