لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان ۶۶ زنداني پاکستاني را آزاد کرد - 2004-07-19


. افغانستان يک گروه ديگر ۶۶ زنداني پاکستاني را آزاد کرد که در جريان جنگ تحت رهبري امريکا در اواخر سال ۲۰۰۱ ميلادي، براي طالبان ميجنگيدند. پاکستان در مقابل ، با آزاد کردن ۳۴ زنداني افغان واکنش نشان داد که عمدتا بخاطر دخول غيرقانوني و ساير اتهامات کوچک ديگر زنداني بودند. دپلوماتهاي پاکستاني از اين رهايي بحيث يک حرکت مثبت براي بهبود روابط بين دو همسايه استقبال کرد. يک دپلومات پاکستاني در کابل گفت اميدوارست زندانيان باقيمانده در افغانستان بزودي رها شوند. پاکستان ادعا ميکند که در حدود ۵۰۰ تبعهء ديگر پاکستاني در زندان ها افغانستان در قيد بسر ميبرند. پاکستان طرفدار عمدهء رژيم بنياد گرا وتندرو طالبان تا زماني بود که حمايتش را متعاقب حملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ به امريکا ،تغير جهت داد.

XS
SM
MD
LG