لینک های دسترسی

هاشم آغاجری استاد دانشگاه ايران که به اعدام محکوم شده بود، در عوض به پنج  سال زندان محکوم گرديد - 2004-07-20


هاشم آغاجری استاد دانشگاه ايران که بخاطر اهانت به اعدام محکوم شده بود، در عوض به پنج سال زندان محکوم گردیده است صالح نيک بخت، وکيل مدافع اين استاد تاريخ امروز گفت که محکمه تهران او را بخاطر تخلف خفيف تر اهانت به ارزش هاي اسلامي محکوم کرده است دو سال اين مدت تعليق گرديده و ممکن است او ظرف تقريباً يک سال ديگر آزاد شود وکيل مدافع او اين محکوميت را پيروزي خواند ولي گفت باوجود آنهم استيناف طلب ميشود آغاجري در سال ۲۰۰۲ وقتي تندروان را عصباني ساخت که طي بيانيه اي گفت مسلمانان ميمون نيستند و نبايد کورکورانه از رهبران خود پيروي کنند محکوميت اصلي او باعدام باعث احتجاجات بزرگ محصلين گرديد و سبب شد که آيت الله علي خامنه اي رهبر روحاني محاکمه جديد را هدايت بدهد

XS
SM
MD
LG