لینک های دسترسی

Breaking News

دهشت افگني يک مانع کليدي در تاسيس حوزه تجارت آزاد در جنوب آسيا مسياشد - 2004-07-20


نتوار سنگه وزير خارجه هند ميگويد دهشت افگني يک مانع کليدي در تاسيس حوزه تجارت آزاد در جنوب آسيا مسياشد که به آن اشد ضرورت است او امروز در جلسه وزراي خارجه کشورهاي جنوب آسيا در اسلام آباد بيانيه ايراد کرد ايجاد يک حوزه تجارت آزاد در صدر اجنداي هفت وزير حارجه قرار دارد که در صدد محو فقر از منطقه ميباشند در جنوب آسيا اوسط عايد يک ساله يک مليارد و ۲۰۰ مليون نفر صرف ۴۵۰ دالر است قبلاً در طول روز چودهري شجاعت حسين، صدراعظم پاکستان جلسه را افتتاح کرده و تعهد کرد که صلح با هند را تعقيب نموده و اختلاف با هند روي موضوع کشمير را حل و فصل کند او گفت ميخواهد به جهان اطمينان بدهد که کشورش بجستجوي صلح با هند متعهد است

XS
SM
MD
LG