لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين ايالات متحده نتوانستند خطري را که شبکه القاعده متوجه ساخته بود درک کنند - 2004-07-22


کميسيوني که حملات دهشت افگني ۲۰۰۱ بر ايالات متحده را مورد تحقيق قرار داده ميگويد مامورين ايالات متحده نتوانستند خطري را که شبکه القاعده متوجه ساخته بود درک کنند کميسيون گزارش نهائي خود را امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن منتشر ساخت تامس کين، رئيس کميسيون ضمن بيان خلاصه گزارش گفت حکومت ايالات متحده در مقابله با تهديد القاعده بقدر کافي فعال نبود اين کميسيون دريافت که در تخيل، پاليسي، قابليت و اداره در سراسر حکومت نواقصي وجود داشت گزارش حاکيست که قواي نظامي در حمله بر القاعده محدوديت داشت و ادارات استخباراتي با موانع بودجوي و رقابت اداري مواجه بودند او گفت کسي نميداند که آيا کدام اقدامي مانع حملات ميشد ولي هيچ عمل حکومات کلنتن و بش پلان هاي القاعده را مختل و يا ملتوي نساخت

کميسيون خواستار ايجاد يک مرکز ضد دهشت افگني تحت رياست رئيسي بسويه عضو کابينه شد تا از جامعه استخباراتي ايالات متحده نظارت کند

XS
SM
MD
LG