لینک های دسترسی

حامد کرزی کانديدای خود را اعلام کرد - 2004-07-27


حامد کزري رئيس دولت انتقالي افغانستان بعد از چندين روزبررسي در بارهء اينکه چه کسي را بحيث معاون رئيس جمهور تعيين خواهد کرد، امروز دوشنبه نامزدي اش را براي انتخابات نهم ماه اکتوبر رسماً اعلام داشت . حامى كرزي در يک اقدام خلاف توقع،محمد قسيم فهيم وزير دفاع را از فهرستش حذف وبجي او احمد ضيا مسعود برادر احمد شاه مسعود قهرمان بزرگ مقاومت افغانستان را شامل ساخت . کرزي کريم خليلي رهبر هزاره ها را بحيث معاون دوم رياست جمهوري برگزيد.

احمد ضيامسعود فعلاً سفير افغانستان در روسيه است و برادر وي در مقابل اشغال اتحاد شوروي وقت تا ختم آن و بعداً عليهء رژيم طالبان مبارزه نمود. احمد شاه مسعود توسط دهشت افگنان القاعده بروز نهم ماه سپتمبر سال ۲۰۰۱ ميلادي کشته شد.

گزارشها ازکابل حاکيست که هنوز معلوم نيست که آيا فهيم در پست وزارت دفاع باقي خواهد ماند و يا بحيث يک مخالف کرزي قدم علم خواهد کرد.

ساير اشخاصيکه نامزدي شانرا براي کرسي رياست جمهوري افغانستان اعلام کرده اند شامل عبدالستار سيرت. همايون شاه آصفي. يونس قانوني وعبدالرشيد دوستم ميباشند .

XS
SM
MD
LG