لینک های دسترسی

Breaking News

حمله بر قوماندان امنيهء قندهار - 2004-07-27


قوماندان امنيهء جديد قندهار از يک حمله توسط بم بر موترش جان بسلامت برد.

يک نطاق پوليس امروز گفت جنرال خان محمد بسوي دفترش روان بود که بمي در امتداد جاده اي که او هميشه ازان استفاده ميکند از فاصلهء دور منفجر گرديد.

موتر خساره برداشت ولي قوماندان امنيه جان بسلامت برد . نطاق قومانداني شورشيان طالب را که پايگاهء عمليات شان قندهار است، مسئول دانست .

XS
SM
MD
LG