لینک های دسترسی

انفجار راکتي در نزديکي  سفارت  چين در کابل - 2004-07-28


راکتي بعد از ظهر سه شنبه در مقابل سفارت چين در افغانستان منفجر شد ولي کسي جراحتي بر نداشت شاهدان عيني گفتند انفجار يک چقري کوچکي را در سرک مقابل سفارت چين در کابل ايجاد کرد يک گزارش ميگويد بعضي از پنجره ها در اثر اين انفجار در هم شکست معلوم نيست که هدف اين راکت سفارت بوده است يا نه قواي بين المللي حفظ صلح اين حادثه را تحت تحقيق دارند پيروان رژيم بر کنار شده طالبان اکثراً متهم به حملات با راکت ميشوند که در کابل رخ ميدهد

XS
SM
MD
LG