لینک های دسترسی

Breaking News

دومين روز کانوانسيون حزب ديموکرات امريکا  - 2004-07-28


رهبران ديموکراتها از جلسه امروز براي تمجيد از جان کري ، کانديد رياست جمهوري بحيث رهبري با يک عمر خدمت ، از سهم گيري در جنگ ويتنام تا دو دهه اجراي وظايف سياسي استفاده خواهند کرد در بين خطابه دهندگان امشب در باستن سناتور ادوارد کنيدي شخصيت سياسي سابقه دار ، هيوارد دين کانديد سابق رياست جمهوري و تيريسا هاينس کري ، همسر جان کري ، قرار دارند

خطابه عمده از جانب )بَرک اباما ( سناتور اليناي صورت ميگيرد که پدرش يک مهاجر از کينيا بود موضوع سوابق خدمت جان کري بعد از جلسه افتتاحيه بروز دوشنبه مورد بحث قرارگرفت که جوابگوي انتقادات شديد مشي سياسي جارج بش رئيس جمهور قرار ميگيرد دربين خطابه دهندگان ران ريگن پسر رانلد ريگن رئيس جمهور فقيد که از حزب جمهوري خواه بود نيز شامل است که در مورد تحقيق و بررسي روي حجرات بنيادي بيانيه ايرا ايراد مينمايد بل کلنتن رئيس جمهور سابق يکي از خطابه دهندگان روز دوشنبه بود وي به يک جمعيت پُر شور و شعف گفت که حکومت ايالات متحده هم در موضوع اقتصاد و هم در جنگ عليه دهشت افگني اشتباه نمودوي گفت که جان کري بحيث رئيس جمهور روشهاي را در پيش خواهد گرفت که منطق و مرام هاي کانوانسيون را منعکس خواهد کرد

XS
SM
MD
LG