لینک های دسترسی

Breaking News

تجديد نظر صدراعظم فلسطينيان در مورد استعفايش  - 2004-07-28


احمد قوريه صدراعظم فلسطينان ده روز بعد از انکه استعفا نامه اي خود را به تعقيب بحرانات در مورضوع زعامت به ياسر عرفات تسليم داد موافقه کرده است تا در وظيفه خود باقي بماند مامورين فلسطنيني ميگويند که عرفات موافقه نموده است که يک مقدار صلاحيت و قدرت در امور امنيتي را به صدراعظم اعطا نمايد تا وي بتواند با فساد اداري در بين مامورين مبارزه کند در گزارش گفته شده است که احمد قوريه رهبري امور پوليس فلسطينيان و قواي امنيت داخلي را بعهده خواهد داشت در حاليکه ياسر عرفات در کنترول اردو و ادارات استخبارات باقي خواهد ماند عرفات در گذشته نيز چنين تقسيم قدرت نموده بود اما در تعميل ان موفق نشد ناظرين ميگويند که تظاهراتي که اصلاحات سياسي را تقاضا ميکرد فلسطيني هارا با يک نوع آشفتگي روبرو ساخت مظاهره کنندگان مبارزه رسمي عليه فساد اداري و اصلاحاتي ديموکراتيک سياسي را تقاضا کردند

XS
SM
MD
LG