لینک های دسترسی

Breaking News

برآشفتگي ايران در مورد تصميم  ايالات متحده براي حمايت از گروه مخالف - 2004-07-28


ايران در مورد تصميم ايالات متحده جهت اعطاي موقف حمايتي بر يک گروه مخالف ايران در عراق که از جانب واشنگتن بحيث يک سازمان دهشت افگني معرفي شده بود ، برآشفته شده است وزارت خارجه ايران ميگويد که اين حرکت ايالات متحده که از مقررات کانوانسيون ژينو براي حمايت از دهشت افگنان، استفاده ميکند ، ثابت ميسازد که ايالات متحده در مورد جنگ عليه دهشت افگني »جدي« نيست تهران ميخواهد که اين گروه به کشور خود بازگردند بروز دوشنبه اردوي ايالات متحده گفت که موقف » حمايت فردي « را به ۳۸۰۰عضو مجاهدين خلق ميدهد که در يک کمپ نظامي در غرب عراق ، جاداده شده اند اما نطاق وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد که اين حرکت ، در شناخت اين گروه بحيث يک سازمان دهشت افگني تاثيري نخواهد داشت وي همچنان گفت موقف حمايتي اعضاي گروه را از تعقيب قانوني در صورت فعاليت هاي دهشت افگني ، معاف نمي کند

XS
SM
MD
LG