لینک های دسترسی

Breaking News

پيشنهادات کميسيوني 11-9 - 2004-07-28


سناتور جان کري ميگويد کميسيوني که بر حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر بر ايالات متحده تحقيق نمود بايد براي هجده ماه ديگر به وظيفه خود ادامه دهد تا به بيند که حکومت تا چه حد سفارشات امنيتي را تطبيق ميکند جان کري اين مطالب را روز سه شنبه در اجتماعي در نارفولک ايالت ويريجينيا اظهار داشت دو روز بعد وي رسماً کانديد شدن از جانب حزب دموکرات را براي رياست جمهوري قبول ميکند سناتور جان کري سفارشات اين کميسيون را طرحي براي عمل خواند و از رئيس جمهور بُش خواست که بدون تاخير آنها را تطبيق کند اين پيشنهادات شامل ايجاد يک آمريت استخبارات ملي نظارت بر تمام دفاتر استخباراتي ميباشد يک مامورعالي رتبه حکومت رئيس جمهور بُش ميگويد شايد رئيس جمهور بعضي از اين سفارشات را طي چند روز از طريق فرمان اجرائي تطبيق کند رئيس جمهور بُش که در مزرعه اش در تکزاس است در مورد اين پينشهادات با مساورين عالي رتبه اش از طريق ارتباط ويديوئي بوزر دو شنبه مذاکره کرد

XS
SM
MD
LG