لینک های دسترسی

انکار  روسيه از مذاکرات  ذروي با ايران - 2004-07-29


روسيه اين گزارشها را تکذيب کرده که ميگويد يک شرکت روسي با ايران در مورد فروش يک عنصر قابل استفاده دوگانه که ميتواند براي تقويه توليد برق و انفجارات ذوري هر دو بکار برده شود، مذاکره ميکند

وزارت خارجه روسيه روز چهار شنبه گفت چنين موادي را تهيه نخواهد کرد ديپلوماتهاي که به اداره بين المللي ارنژي ذروي ارتباط دارند گزارشي را توزيع کرده اند که ميگويد ايران سعي دارد گاز ديوتريوم را از روسيه خريداري کند که براي پژوهشهاي طبي و همچنان ساختن اسلحه بکار برده شده ميتواند

مامورين اداره بين المللي انرژي ذروي ميگويند چنين خريداري تخلفي از معاهدات بين المللي نيست ولي بايد به اين اداره گزارش داده شود يک نطاق وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد چنين مذاکراتي چالش مستقيم به تقاضا از ايران براي متوقف ساختن فعاليتهاي ذروي اش ميباشد روز سه شنبه ديپلوماتهاي غربي گفتند ايران مُهر هاي راکه اخيراً بر سنتر فيوج هاي غني سازي يورانيوم توسط مفتشين اسلحه ملل متحد زده شده بود ، شکستانده است

XS
SM
MD
LG