لینک های دسترسی

Breaking News

اعمار  دستگاه  ذروي  در پاکستان  به کمک  چين  - 2004-07-29


پاکستان تاسيس دومين دستگاه توليد برق ذروي را که از طرف چين تهيه ميگردد تصويب کرده است شوکت عزيز وزير ماليه پاکستان که ماه آينده صدراعظم اين کشور خواهد شد به وسايط نشراتي محلي گفت دستگاه جديد توليد برق ذروي نهصد مليون دالر مصرف خواهد داشت اين دستگاه در چشمه در حدود دو صد و هشتاد کيلو متري جنوب اسلام آباد اعمار خواهد شد و در پهلوي دستگاه موجوده ساخته ميشود که چين آنرا در سال ۱۹۹۹ ساخته بود موافقتنامه تاسيس اين دستگاه که اکمال آن خفت سال را در بر ميگيرد در ماه مي توسط شرکت ملي ذروي چين وکميسوين انرژي ذروي پاکستان امضا شد اين پروژه شامل سيستم تهيه بخار ، يک جنراتور تريبيون و ساير تجهيزات مربوط ميباشد

XS
SM
MD
LG