لینک های دسترسی

باز داشت شرن دهشت افگنان مظنونی در پاکستان - 2004-08-04


مقامات پاکستان ميگويند دو تبعه افريقاي جنوبي و يک نايجريايي شامل دهشت افگنان مظنوني هستند که اخيراً در پاکستان باز داشت شده اندهنوز واضح نيست که کدام يک باز داشت شدگان از عمال عاليرتبه القاعده در افريقا باشند مامورين همچنان ميگويند اين افراد در روز هاي اخير باز داشت شده اند پاکستان ميگويد اين افراد پلان حملات بر جوهانسپبرگ را داشتند افريقاي جنوبي تقاضا کرده که دپلوماتهايش اجازه يابند از اين اتباع توقيف شده سوال نمايند پاکستان حد اقل ۱۸ مظنون القاعده را از روز ۱۲ جولاي بدينسو باز داشت کرده است اطلاعاتي که از اين حملات بدست آمده به باز داشت هاي بيشتر انجاميده وعاملي در مورد اعلام حالت هشدار دهشت افگني در ايالات متحده امريکا گرديده است مقامات ميگويند حد اقل چهار فعاليتگر ارشد القاعده شامل اين دسته باز داشت شدگان است بشمول مرديکه بنام احمد خلفان گيلاني معرفي شده ودر رابطه با بمگذاري ها در سفارت امريکا در افريقادر ۱۹۹۸تحت تعقيب بود

XS
SM
MD
LG