لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای اعضای کميسيون تحقيق حملات دهشت افگني برای تغيرات - 2004-08-04


اعضاي کميسيوني که حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر سال دو هزار و يک را تحقيق ميکنند تقاضاي خود را براي وارد کردن تغيرات عمده در سيستم استخبارات ايالات متحده تکرار کرده اند جان ليمن عضو کميسيون تحقيق امروز در برابر کميته امور حکومت در مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده گفت اين سفارشات بايد براي تامين مؤفقيت اصلاحات کاملاً تطبيق گردد سفارشات شامل تشکيل يک کرسي آمريت استخبارات ملي با صلاحيت وسيبع بر پاليسي هاي استخباراتي کشور و تشکيل يک مرکز ضد دهشت افگني براي انسجام مشاعي ضد دهشت افگني پانزده اداره استخباراتي ايالات متحده است روز دو شنبه رئيس جمهور بُش سفارش اين کميسيون را در مورد تشکيل اين عهده قبول کرد ولي اين تقاضا را رد نمود که اين آمريت بر بودجه هاي امور استخبارات کنترول داشته باشد اعضاي کميسيون به جلسه استماعيه کانگرس گفتند تشکيل کرسي آمريت ملي استخبارات بدون اينکه صلاحيت واقعي نداشته باشد چندان مفهومي نخواهد داشت

XS
SM
MD
LG