لینک های دسترسی

Breaking News

در يمن حد اقل چهل  نفر  در جنگهاي  شب  گذشته کشته و يا زخمي  گرديده اند - 2004-08-06


مقامات در يمن ميگويند حد اقل پنجاه چهل نفر در جنگهاي شب گذشته بين قواي امنيتي و حاميان يک ملاي شورشي کشته و تعداد ديگري زخمي گرديده اند مامورين نظامي ميگويند اين جنگ شام چهار شنبه در منطقه کوهستاني ولايت سعده زماني در گرفت که عساکر حکومت تهاجم جديدي را عليه قواي وفادار به حسين الهوثي پس از يک هفته کوشش براي خاتمه دادن به در هم کوبيدن شورش براه انداختند مامورين گفتند هر دو جانب تلفاتي ديدند ولي جزئيات مشخصي ارائه نداشتند حکومت يمن اين ملا را به تاسيس مراکز غير قانوني مذهبي و تشکيل يک گروه مسلح متهم ميسازد حکومت چهل و پنج هزار دالر جايزه نقدي را براي اطلاعاتي پينشهاد نموده که به دستگيري اين ملا بيانجامد

XS
SM
MD
LG