لینک های دسترسی

Breaking News

تمجيد دانلد رمسفلد از تعداد ثبت نام راي دهندگان در افغانستان و تعهد او براي ادامه  کمک ها - 2004-08-11


دانلد رمسفلد وزير دفاع ايالات متحده ، تعداد ثبت نام راي دهندگان را قبل از دائر شدن انتخابات رياست جمهوري در افغانستان تمجيد کرده و ميگويد که اين عمل اراده مردمافغانستان را براي تعميل ديموکراسي نشان ميدهد وزير دفاع ايالات متحده امروز چهارشنبه ضمن يک بازديد بدون اطلاع قبلي از پايتخت افغانستان ، تعهدات ايالات متحده را براي کمک به افغانستان در بازسازي سازمان هاي ديمو کراتيک تجديد کرده است حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان گفت که بيش از نه مليون افغان براي دادن راي در انتخابات آينده ثبت نام کرده اند و علاوه کرد که راي دهي قرار است بروز نهم اکتوبر صورت بگيرد رئيس دولت انتقالي افغانستان گفت که موضوع امنيت در جريان راي دهي هنوز هم مطرح ميباشد اما اظهار داشت که در برابر تهديد ها اقداماتي صورت ميگيرد دانالد رمسفلد ، در جريان بازديد غير مترقبه يک روزه از افغانستان همچنان با مامورين ملل متحد و صاحب منصبان عالي رتبه اردوي انکشور نيز ملاقات هاي را انجام داد

XS
SM
MD
LG