لینک های دسترسی

واشگتن به شامل ساختن جاپان در فهرست اعضاي دايمي شوراي امنيت علاقمند است - 2004-08-13


کولن پاول وزير خارجه امريکا ميگويد اگر جاپان ميخواهد عضو دايمي شوراي امنيت موسسه ملل متحد شودبايددر باره قانون اساسي محافظه کارانه اش تجديد نظر کند طي يک مصاحبه شامل مسايل مختلف با خبر نگاران خارجي در وزارت خارجه بروز جمعه، پاول گفت واشگتن به شامل شاختن جاپان در فهرست اعضاي دايمي شوراي امنيت علاقمند است اما علاوه کرد اگرقرار باشد توکيو نقش فعالي رادر صحنه جهان ايفا نمايد بايد در مورد قانون اساسي اش تجديد نظر نمايد قانون اساسي جاپان که بعد از شکست آن در جنگ جهاني دوم نوشته شده استفاده از قوا را براي رفع منازعات بين المللي رد ميکنداين قانون اساسي لان کشور را از داشتن قواي نظامي بجز بمقاصد دفاع کشور مانع ميشود از سال ۱۹۹۲واحد هاي کوچک جاپاني در عمليات حفظ صلح ملل متحد شرکت کرده است و جاپان براي اعمار مجدد عراق خاصتاً در نقش غيرمحاربوي قوايش را به عراق فرستاده است

XS
SM
MD
LG