لینک های دسترسی

Breaking News

مشاورين امريکايي و قواي افغانستان براي فرو نشاندن يک زد وخورد گروهي ارسال شدند - 2004-08-16


مشاورين امريکايي و قواي افغانستان براي فرو نشاندن يک زد وخورد گروهي ارسال شدند

در کابل قواي حکومت مرکزي و مشاورين نظامي امريکايي باري فرونشاندن يک زد وخورد بين دو جنگ سالار رقيب به غرب افغانستان فرستاده شدند قوماندان قواي ائتلاف در افغانستان امروزدوشنبه در کابل گفت ۲۹ مشاور نظامي را موظف ساخته تا با ۴۴۰ عسکر قواي ملي افغانستان يکجا شود که از جانب آن قومانداني به ولسوالي شيندند فرستاده شده اند در حدود ۴۰۰ عسکر وفادار به اسماعيل خان جنگ سالار ولايت هرات قبل از آنکه از جانب قواي تحت حمايت جنگ سالار محلي امان الله خان عقب زده شوند،مختصراً قلاع نو مرکز ولايت بادغيس را در اواخر روز يکشنبه تهديدنمودند امير شاه قوماندان امنيتي بادغيس ميگويد وي معتقد است که جنگ سالار هرات ۶۰۰ نفر ديگر را براي تقويۀ قواي قلاع نو به محل سوق دهد حد اقل ۲۱ نفر در جريان جنگ روز شنبه روي ميدان هوايي شيندند که در جنوب شهر هرات موقعيت دارد ، کشته شده است اين ولسوالي در ۶۰۰ کيلومتري غرب کابل مواقعيت دارد

XS
SM
MD
LG