لینک های دسترسی

Breaking News

امريکايي هايي تحت محاکمه ميگويند مقامات امريکايي مدارکي برائتي دارند - 2004-08-16


امريکايي هايي که در کابل تحت محاکمه قرار دارند ميگويند مقامات امريکايي مدارکي دارند

سه امريکايي که در افغانستان تحت محاکمه قراردارند ميگويند مقامات امريکايي اسنادي دارند که آنها را از اتهاماتي برائت ميدهدکه در اختطاف افغانهااز تعصب سياسي ويا مذهبي کار گرفته شده است جانتن آيديما رهبر اين گروپ امروز در کابل به يک قاضي گفت عمال افغاني دو صْد ويديو تيپ و۵۰۰ صفحه سند و بيش از ۸۰۰ عکس را ضبط وبه سفارت امريکا سپرده اند وي گفت آنها اقلام ثابت خواهد ساخت که دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا در باره گروه وي معلومات داشت که در تعقيب وجستجوي مظنونين دهشت افگنان القاعده ميباشد بروز پنجم جولاي سه مرد بازداشت و چهار نفر ديگربحيث همکاران افغان آنها در يک خانه در غرب کابل که هشت زنداني در لان نگهداشته ميشد، دست گير شدند مامورين نظامي امريکايي اعتراف کردندکه يک مرد راکه از جانب آيدما و گروهش بحيث يک دهشت افگن معرفي شده بود تحت باز پرسي قرار دادند، اما از کدام ارتباط ديگر انکار کرد کسانيکه تحت محاکمه قراردارند اگر جرم شان ثابت شود به عرصه هاي بيش از بيست سال جبس محکوم خواهند شد

XS
SM
MD
LG