لینک های دسترسی

Breaking News

در جريان يک حمله در مناطق جنوب غرب پاکستان ۵ عسکرکشته شد - 2004-08-16


مقامات پاکستان ميگويند در جريان دو حمله جداگانه در مناطق جنوبغربي آن کشور پنج عضو قواي امنيتي کشته شدند گفته ميشود که چهار تن از قواي پاراشوتي کشته وده تن ديگردر اوايل امروز دوشنبه وقتي زحمي گرديدند که حمله کنندگان محافظين امنيتي را مورد حمله قراردادندکه کار مندان يک کمپني دولتي نفت وگاز بنام پاکستان پطروليم لمتد در نزديک شهرک سويي را همراهي ميکردند هدف يک حمله ديگر در ايالت بلوچستان متوجه يک کارواني بود که کارمندان عين کمپني پطروليم را حمل ميکرد يک محافظ کشته ويک تن ديگر آنها در اين جريان زخمي شدند بلوچستان از نگاه نفت وگاز طبيعي و سايرمنابع طبيعي بسيار غني است اما باشندگان آن از فقيرترين مردم در پاکستان ميباشند اين منطقه محل حملات رو به افزايشي بوده که عمدتاً توسط افراد قبايل محلي که خواهان سهم عايداتِ توليداتِ ثروت منابع محل ميباشند صورت ميگيرد

XS
SM
MD
LG