لینک های دسترسی

Breaking News

پيشرفت عساکر يک جنگ سالار در سي کيلو متري  هرات - 2004-08-17


با وجود مساعي حکومت براي راندان مليشاهاي شورشي ، يک جنگ سالار افغان بسوي يک منطقه حساس در سي کيلو متري پايتخت هرات پيشترفت کرده اند قواي امان الله خان ، قوماندان پشتون شورشيان ، بسوي هرات در غرب افغانستان در حال پيشرفت است مليشا هاقواي اسماعيل خان والي هرات را در جنگ هاي اخير عقب رانده اند تا کنون حد اقل بيست و يک نفر در تصادماتي که از روز شنبه به اين طرف آغاز شده است کشته شده اند طيارات جنگنده ايالات متحده و صدها عسکر اردوي ملي در منطقه جمع شده اند عدم استحکام و بي ثباتي در مناطق بيرون از شهر هاي عمدهافعانستان ، نگراني هاي را در مورد امنيت براي انتخابات رياست جمهوري در ماه اکتوبر ، بميان مياورد انتخابات پارلماني در افغانستان تا ماه اپريل سال ۲۰۰۵ به تاخير انداخته شده است

XS
SM
MD
LG