لینک های دسترسی

Breaking News

آتش بس تحت ميانجي گري ايالات متحده در غرب افغانستان - 2004-08-18


در حالي که طيارات جنگي و واحدهاي ارودي ملي جديد افغانستان در يک منطقه حايل در غرب افغانستان گزمه ميکنند يک آتش بس تحت ميانجي گري ايالات متحده در آن منطقه پابرجاست اين آتش بس بروز سه شنبه وقتي توسط امريکائيان سازمان داده شد که قواي مربوط امان الله خان جنگ سالار تا ۳۰ کيلومتري هرات رسيدند در جريان چهار روز جنگ آنها عاسکر مربوط اسمعيل خان والي هرات را عقب زده بودند تا اينکه قواي حکومتي و ملل متحد بمنطقه اعزام شد و آنها خواستار آتش بس گرديدند دران جنگ ها که بروز شنبه مشتعل گرديد حد اقل ۲۱ نفر کشته شدند ولي ازان وقت ببعد کدام گزارش تائيد شده از تلفات بدست نرسيده است آژانس خبرگزاري فرانسه گزارش داد که زلمي خليل زاد سفير ايالات متحده گفت اگر جنگ ادامه بيابد بيم مبدل شدن آن بيک جنگ قومي وجود دارد

XS
SM
MD
LG