لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاهاي اخيرکانديدان رياست جمهوري مغاير قانون اساسي است - 2004-08-19


يک نطاق حامد کرزي، رئيس دولت انتقالي افغانستان ميگويد تقاضاهاي اخير براي استعفي رئيس جمهور توسط کانديدان رياست جمهوري مغاير قانون اساسي است قانون اساسي افغانستان حکم ميکند که رئيس جمهور مؤقت تا وقت احراز کرسي توسط رئيس جمهور منتخب بقدرت باقي بماند جاويد لودين نطاق رياست دولت به بعضي از کانديدان رقيب کرزي براي رياست جمهوري پاسخ ميداد آنها ديروز گفته بودند که کرزي بايد قبل از انتخابات نهم اکتوبر استعفي بدهد چندين کانديد با اين تقاضا مخالفت کردند ولي يک عده از ۱۷ کانديد ميگويند حامد کرزي در مبارزات انتخاباتي از مقام خود سؤ استفاده کرده است بي ثباتي در بعضي قسمت هاي افغانستان در مورد آزاد بودن انتخابات نگراني هايي را بوجود آورده است

XS
SM
MD
LG