لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا صدراعظم عراق  براي خلع سلاح مليشاهاي شيعه در شهر متبرک نجف - 2004-08-19


صدراعظم عراق براي آخرين بار از مليشاهاي شيعه در شهر متبرک نجف تقاضا کرده تا خلع سلاح و منحل شوند عياد علوي در يک کنفرانس مطبوعاتي در بغداد گفت مقتداالصدر ملاي تندرو شيعه از تحمل حکومت سؤ استفاده کرده است، اما او گفت که هنوز هم آماده است اسناد شخصي صدر را در مورد متارکه قبول کند در نجف از جنگ هاي شديد گزارش داده شده است پوليس ميگويد سه مرمي هاوان بر يک ماموريت پوليس اصابت کرده حد اقل هفت تن از افراد پوليس را کشته و بيش از ۲۰ تن ديگر را مجروخ ساخت در ساير قسمت هاي شهر صداي گلوله باري و انفجار شنيده ميشد و پيروان صدر در زيارت حضرت علي قيد مانده اند اين رهبر سياسي و مذهبي ديروز طي نامه اي موافقه کرد که خلع سلاح شده ز مليشاي خود را از زيارت برون کند اما مشاورينش امروز گفتند که او پيشنهاد صلح حکومت را رد ميکند

XS
SM
MD
LG