لینک های دسترسی

انفجارات بم در افغانستان باعث جراحات حد اقل شش نفر شد - 2004-08-20


انفجارات بم در يک عمارت مربوط ملل متحد براي ثبت نام راي دهندگان در غرب افغانستان باعث جراحات حد اقل شش نفر شد يک نطاق ملل متحد ميگويد انفجار شام پنجشنبه در يک محل ثبت نام راي دهندگان در شهر فراه رخ داد به سه کارمند انتخابات در داخل عمارت آسيبي نرسيد کسي ادعاي مسؤليت نکرده است مليشياهاي طالبان مسؤل يک سلسله حملات مهلک بر کارمنداني خوانده شده اند که براي انتخابات رياست جمهوري نهم اکتوبر آمادگي ميگيرند تندروان سوگند ياد کرده اند که انتخابات را مختل خواهند ساخت

XS
SM
MD
LG