لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات مامورين ملل متحد در مورد ادامه کار در افغانستان - 2004-08-22


مامورين ملل متحده در افعانستان تقاضاي اتحاديه مامورين آن سازمان در نيو يارک را مبني بر خروج کارمندان سازمان از افعانستان ، ناشنيده ميگيرند در يک کانفرانس مطبوعاتي بروز يکشنبه در کابل مانويل دو الميدا اي سيلوا ، نطاق ملل متحد گفت جامعه جهاني در انتخابات تاريخي رياست جمهوري که صرف چند هفته به ان باقي مانده است متعهد باقي خواهد ماند وي گفت تقاضاي خروج بعد از جانب اتحاديه در نيويارک بعمل امده است نه از طرف کارمندان ملل متحد کميته اتحاديه مامورين ملل متحد بعد از انکه بروز پنجشنبه گذشته در عمارت ثبت نام ملل متحد د رعرب افغانستان بمي منفجر شد ، خروج مامورين را از افغانستان تقاضا نمود باوجوديکه بکارمندان ملل متحده آسيبي نرسيده بود ولي محافظين و قواي امنتيي را مجروح گرديده بودند اين انفجارات بم از جمله يک سلسله حملاتي است که بخاطر اخلال انتخابات ماه اکتوبر براه انداخته ميشود

XS
SM
MD
LG