لینک های دسترسی

Breaking News

قواي ايالات متحده و عراق به زيارت حضرت علي نزديکتر ميشوند - 2004-08-25


قواي ايالات متحده و عراق به مليشاها که براي ۲۰ روز زيارت حضرت علي را اشغال کرده اند، نزديکتر ميشوند افراد گارد ملي عراق صرف در چند صد متري زيارت اخذ موقع کرده در حاليکه قواي ايالات متحده در نزديک قبرستان بزرگ با تندروان پيرو مقتدالصدر تصادم کردند وزير دفاع عراق به تلويزيون العربيه گفت که اين حمله امروز صورت نخواهد گرفت ولي گفت که الصدر و پيروانش صرف چند ساعت وقت دارند که خود را تسليم نمايند در پاسخ، مشاورين مقتداالصدر گفتند بمنظور ختم بحران مايل هستند مذاکره کنند شورشيان در بغداد کاروان موترهاي وزراي محيط زيست و تعليم و تربيه را بطور جداگانه اي هدف قرار دادند هيچ يک از وزرا آسيبي نديدند ولي پنج محافظ و بم گزار انتحاري کشته شدند در فلوجه، قواي نظامي ميگويد طيارات جنگي شان يک مخفيگاۀ مظنون شورشيان و اسلحه را ديشب تخريب کردند

XS
SM
MD
LG