لینک های دسترسی

Breaking News

نشر  نتيجه تحقيقات اردوي  ايالات  متحده در مورد بد رفتاري با زنداينان  ابو غريب  - 2004-08-26


يک گزارش اردوي ايالات متحدهدر مورد تحقيقات داخلي را بر بد رفتاري با زندانيان زندان ابو غريب ميگويد بيست و هفت عسکر استخبارات نظامي ايالات متحده و قرار دادي هاي ملکي مستقيماً در درين بدرفتاري هاي دخيل بوده اند اين گزارش که روز چهار شنبه در وزارت دفاع ايالات متحده انتشار داده شد ميگويد بيست و سه نفر که يا بد رفتاري را تقاضا و يا اجازه دادند افراد نظامي و چهار نفر شان قرار دادي هاي ملکي بودند اين گزارش همچنان از تورن جنرال ريکاردو سانچيز قوماندان سابقه قواي ايالات متحده درعراق به نسبت نا کامي در رسيدگي به مشکلات در زندان بغداد مورد انتقاد قرار ميکند ولي اقدام انضباطي را عليه او سفارش نمي کند گزارش ديگري که روز سه شنبه از طرف يک کميسوين مستقل برياست جمزشليسنجر وزير دفاع سابق ايالات متحده نشر شد مامورين عالي رتبه نظامي و ملکي را به نسبت عدم نظارت کافي از عمليات در زندان مقصر شناخته است شليسنجر گفت بد رفتاري با زندانيان ميتوانست با تربيه مناسب ، رهبري و نظارت اجتناب شود

XS
SM
MD
LG