لینک های دسترسی

استعفي  چودهري شجاعت حسين، صدراعظم سرپرست پاکستان - 2004-08-26


چودهري شجاعت حسين، صدراعظم سرپرست پاکستان کمتر از دو ماه بعد از تقرر به اين عهده استعفي داده و راه را براي انتخاب جانشين خود که قبلاً تعيين گرديده بود، هموار کرده است.

بنا بگفته وزير اطلاعات پاکستان، شوراي ملي بروز جمعه شوکت عزيز را بحيث صدراعظم جديد انتخاب ميکند. او ميگويد توقع ميرود شوکت عزيز بروز شنبه حلف وفاداري ياد کند و در هين روز راي اعتماد اخذ نمايد.

از وقتي که ظفرالله خان جمالي در ماه جون استعفي داد، شجاعت حسين بطور مؤقت درين عهده ايفاي وظيفه نمود.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميخواست که شوکت عزيز صدراعظم شود ولي اول بايد يک کرسي را در مجلس شوراي ملي بدست مياورد تا واجد شرايط ميشد.

هفته گذشته شوکت عزيز با مؤفق شدن در انتخابات ميان دوره اي در دو حوزه، کرسي هائي را در مجلس شوراي ملي بدست آورد.

XS
SM
MD
LG