لینک های دسترسی

تسليمي  يک شرکت  کويتي به  تقاضاي  گروگان گيرندگان - 2004-08-27


يک شرکت ترانسپورتي کويتي ميگويد به تقاضاي گروگان گيرندگاني که هفت کارمند اين شرکت را اختطاف کرده اند تسليم شده و کارش را درعراق متوقف ساخته ميسازد اختطاف کنندگان از گروهي که خود را پرچمداران شعار هاي سياه ميخواند يک کينائي ، يک هند و يک مصري راننده لاري هاي اين شرکت را از بيش از يک ماه به اينطرف گروگان گرفته است اختطاف کنندگان درين اواخر گفتند اگر کار فرماي اين کارمندان فعاليت در عراق را متوقف سازد آنها را آزاد خواهند ساخت يک نطاق شرکت کويتي ارتباط خليج گفت اين شرکت اکنون حضوري در عراق ندارد درعين زمان سيلويو برلوسکاني صدراعظم ايتاليه قتل يک ژورناليست ايتالوي را که درعراق گروگان گرفته شده بود محکوم کرد و تعهد نمود که قواي ايتالوي را درعراق حفظ خواهد کرد تلويزيون عربي الجزيره گفت ويديو تيپي را از يک گروه تندرو بنام اردوي اسلامي بدست آورده که ظاهراً اعدام اينزو بالدوني ژورناليست ايتالوي را نشان ميدهد اين گروه تقاضا کرده بود که ايتاليه عساکرش را از عراق بيرون کشد

XS
SM
MD
LG