لینک های دسترسی

Breaking News

انتخاب  شوکت عزيز بحيث  صدراعظم  پاکستان از طرف  پارلمان آنکشور - 2004-08-27


اسامبله ملي پاکستان شوکت عزيز وزير ماليه سابق را بحيث صدراعظم جديد آنکشور انتخاب کرده است شوکت عزيز در اسامبله سه صد و چهل و دو عضوي ، يکصد و نود و يک راي بدست آورد گروه هاي مخالف با اين راي گيري بعد از آن مقاطعه کردند که کانديد شان جاويد هاشمي که درحال حاضر به جرم تشهير اردوي پاکستان زنداني ميباشد اجازه نيافت درين جلسه اشتراک کند شوکت عزيز بجاي چودري شجاعت حسين صدراعظم سر پرست تعين خواهد شد که درني هفته استعفي داد که راه رابراي صدراعظم جديد باز نمود شوکت عزيز درين ماه بعد از اين مستحق کانديد شدن براي کرسي صدارت گرديد که در انتخابات پارلماني مجلس سفلا کرسي بدست آورد انتقاد کنندگان پرويز مشرف رئيس جمهور را متهم ميسازند که ارتقاي سياسي اورا تنظيم کرده است

XS
SM
MD
LG