لینک های دسترسی

Breaking News

دربنگله ديش  حد  اقل  پنجاه نفر زخمي شده اند - 2004-08-29


دربنگله ديش حد اقل پنجاه نفر در بر خورد ها با مقامات در جريان يک اعتصاب عمومي که امروز شنبه از طرف حزب عمده مخالف حکومت تقاضا شد زخمي شده اند گزارشهاي محلي ميگويد پوليس براي متفرق ساختن جمعيت ها در شهر هاي نزديک داکه پايتخت بنگله ديش از شليک هاي از فاطله نزديک و اشک آور کار گرفت اين مظاره که درين هفته سومين مظاهره است موجب مسدو شدن دکانها ، مکاتب و مراکز داد و ستد شد اين اعتصاب را حزب عمده مخالف حکومت براي اعتراض عاليه حمله مرگبار بر يکي از اجتماعات سياسي اين حزب تقاضا کرده است که دران بيست نفر کشته شدند و شيخ حسينه رهبر اين حزب دران سخنراني ميکرد حزب عوامي ليگ استعفاي خالده ضياء طدراعظم و حکومت او را تقاضا کرده و آنرا به فساد اداري و ناکامي براي توقف افزايش جراين در بنگله ديش متهم ميکند

XS
SM
MD
LG