لینک های دسترسی

صدور فرماني رئيس  جمهور بُش برای تشکيل  يک مرکز جديد  ملي  مبارزه  با  دهشت افگني  - 2004-08-29


رئيس جمهور بُش فرماني را براي تقويه صلاحيت آمر اداره استخبارات مرکزي و تشکيل يک مرکز جديد ملي مبارزه با دهشت افگني صادر کرده است يک مامور قصر سفيد اين اقدام دوگانه را آغاز بر رسي گسترده پانزده دفتر استخباراتي توصيف کرد که شامل تشکيل يک لامريت جديد استخبارات ملي است که مساله عمده در سفارشات کميسيون تحقيق بر حملات دهشت افگني يادزهم سپتمبر سال دو هزار و يک بر ايالات متحده بود تشکيل چنين عهده مستلزم تائيد کانگرس ايالات متحده خواهد بود که درانجا اعضاي کانگرس صلاحيت آمر جديد را بر دفاتر استخباراتي ايالات متحده مورد بحث قرار داده اند رئيس جمهور بُش همچنان تدابيري را براي بهبود شراکت اطلاعات بين اين دفاتر ، ايجاد فورمه هاي مصؤن هويت براي کارمندان حکومت فدرال و تعين هيات اجرائيه جديد براي بررسي تخلفات احتمالي از لايحه آزاديهاي مدني فردي اعلام داشت

XS
SM
MD
LG