لینک های دسترسی

Breaking News

در اثر حمله راکت درشمالغرب پاکستان پنج نفر زخمي شده اند - 2004-08-30


يک حمله راکت در نزديک سرحد افغانستان در شمالغرب پاکستان حد اقل پنج نفر رازخمي و چندين خانه را خسارمند ساخت مامورين امنيتي در بنو درايالت صوبه سرحد در شمالغرب پاکستان ميگويند دو راکت بيک برج مخابراتي و زمينهاي يک محوطه نظامي شليک گرديد در حاليکه سه راکت ديگر بر منازل افراد ملکي اصابت کرد اين شهرک در نهايت يک منطقه نيمه خود مختار قبايلي واقعيست جايي که قواي پاکستاني در تعقيب ودستگيري اعضاي شبکه دهشت افگن القاعده و بقاياي طالبان ميباشند در مورد اين حمله که امروز دوشنبه صورت گرفت ادعاي مسئوليت از جانب کدام گروه نشده اما مامورين محلي ميگويند چنين معلوم ميشود که اين حمله توسط تندروان مربوط با القاعده صورت گرفته باشد که فکر ميشود در آن منطقه پنهان شده اند

XS
SM
MD
LG