لینک های دسترسی

Breaking News

يک تن ازافراد پليس مورد حمايه کريملن  در انتخابات رياست جمهوري جمهوريت چيچنياي روسيه برنده شد  - 2004-08-30


يک تن ازافراد پليس مورد حمايه کريملن در انتخابات رياست جمهوري جمهوريت چيچنياي روسيه برنده شد مامورين انتخاباتي ميگويند عليلخانوف بيش از ۷۳درصد آرا را بدست آورده است نزديکترين رقيب او در زمره شش کانديد ديگر کمتراز ۱۰درصد آرا را بدست آورده است علي خانوف جاي احمد قديروف را اشغال مي کند که رئيس جمهور طرفدار ماسکو بود و دريک حمله با بم بابم در ماه مي کشته شد شورشيان چيچين مسئوليت آن حمله را قبولدار شدند و عهد کرده اند که هر رهبر ديگر طر فدار ماسکو را هدف قرار خواهند داد علي خانوف به آژانس خبري تاس گفته است چندان دور منظري را براي مذاکرات صلح با جدائي طلبان چيچين نمي بيند او همچنان اظهار کرد تامين امنيت براي چيچين ها واحياي اقتصاد چيچينيا اولويت هاي اورا ميسازد قبلاً بروز يکشنبه يک مرد خودرا در مقابل يک حوزه راي گيري در گروژني بعداز آنکه از نزد پليس فرار کرد خودرا منفجرساخت کس ديگردر اين واقعه صدمه نديد

XS
SM
MD
LG