لینک های دسترسی

Breaking News

ايران يک تعداد از جاسوس های  پروگرام ذروي را توقيف کرده است - 2004-08-31


ايران ميگويد که يک تعداد از جاسوس هارا به شمول چند نفري که ادعا ميشود اسرار را در مورد پروگرام ذروي به کشور هاي ديگر انتقال ميدادند ، توقيف کرده است. علي يونسي وزير استخبارت ايران به آژانس خبري ارنا گفته است که اکثر کسانيکه توقيف شده اند با گروه مخالف ايران که در عراق مستقر اند ارتباط دارند. وي نگفت که توقيف ها چه وقت صورت گرفته است. مجاهدين خلق يک منبع موثق در مورد پروگرام ذروي ايران بوده اند که گزارش های آن با تفتيش هاي ملل متحد از ايران مطابقت دارند.

XS
SM
MD
LG