لینک های دسترسی

توقيف  يک تبعه  ايالات  متحده در افغانستان به  اتهام  روابط  جنسي با  يک نو جوان  - 2004-09-01


مقامات افغانستان يک مشاور امريکائي حکومت افغانستان را به ادعاي داشتن روابط هم جنس بازي با يک نو جوان افغان بازد اشت کرده اند هم جنس بازي در افغانستان غير قانوني است و جزاي آن حبس است مامورين گفتند اين امريکائي هفته گذشته بعد از آن توقيف گرديد که نو جوان افغانيکه توسط پوليس توقيف گرديده بود به مقامات افغاني گفته بود به او پول داده ميشد تا روابط نا مطلوب را با اين مرد در يک هوتل در کابل داشته باشد مامورين از معرفي اين تبعه ايالات متحده خود داري کردند ولي گفتند وي بحيث مشاور وزارت ماليه کار ميکرد

XS
SM
MD
LG