لینک های دسترسی

Breaking News

قواي امنيتي پاکستان دو مظنون دهشت افگني را توقيف کرده است - 2004-09-01


قواي امنيتي پاکستان دو مظنون دهشت افگني را بشمول يک مصري که گمان برده ميشود يکي از عمال ارشد القاعده باشد، توقيف کرده است مامورين اين تبعه مصر را شريف المصري معرفي کردند که براي دستگيري يا قتل او جايزه تعيين گرديده است اگرچه جزئيات هويت شخص دومي افشا نشده ولي گمان برده ميشود که او نيز اصلاً از شرق ميانه باشد شيخ رشيد که امروز منحيث يک عضو جديد کابينه حلف وفاداري ياد کرد، تائيد نمود که يک عضو گروه دهشت افگن القاعده توقيف گرديده است او اين توقيف را يک مؤفقيت بزرگ ادارات امنيتي و استخباراتي پاکستان خواند طبق بيانات مامورين امنيتي، اين دو نفر روز يکشنبه در کويته دستگير گرديدند پتکستان يک متحد عمده ايالات متحده در جنگ عليه دهشت افگني است قواي امنيتي آن کشور بيش از ۵۰۰ مظنون دهشت افگني را همراه با ده ها نفري توقيف کرده است که به داشتن ارتباط با گروه هاي دهشت افگني مظنون هستند

XS
SM
MD
LG