لینک های دسترسی

رئيس  جمهور بُش امشب در کنونشن حزب جمهوريخواه در نيو يارک بيانيه خواهد داد - 2004-09-02


رئيس جمهور بُش امشب پنجشنبه در کنونشن حزب جمهوريخواه در نيو يارک بيانيه خواهد داد و نامزدي مقام رياست جمهوري را براي انتخاب مجدد خواهد پذيرفت و نظرش را در باره آينده امريکا بيان خواهد داشت همچنان انتظار برده ميشود که رئيس جمهور بُش از آنچه که دست آوردهايش در داخل و خارج کشور در جريان دور اول رياست جمهوري اش تلقي ميکند ياد آور خواهد شد منابع ميگويند اين ياد آوري ها شامل دفاع قوي از جنگ عراق واقدام در برابر حملات دهشن افگني يازدهم سپتمبر سال دو هزار و يک خواهد بود بيانيه رئيس جمهور به کنونشن حزب جمهوريخواه که از چهار روز به اينطرف در شهر نيو يارک جريان دارد، پايان مي بخشد شب چهار شنبه ريچارد چيني معاون رئيس جمهور رسماً نامزدي مجددش را به اين عهده قبول کرد و شديد ترين انتقاد را از جان کري کانديد حزب دموکرات بعمل آورد و او را براي رهبري کشور نا مناسب خواند شعارشب چهار شنبه در کنونشن حزب جمهوريخواه سر زمين فرصتها بود که براي تبليغ بر آجنداي اقتصادي حزب طرح گرديده بود ولي سخنرانان بشمول سناتور دموکراتيک زيل ميلر مکرراً موضوع دهشت افگني را عنوان کردند

XS
SM
MD
LG