لینک های دسترسی

انديا  تي  وي و شبکه تلويزيون عربي الجزيره يک موافقتنامه شراکت خبر رساني را امضا کرده اند  - 2004-09-02


انديا تي وي ، يک دستگاه تلويزيون خبري غير دولتي درهند، و شبکه تلويزيون عربي الجزيره يک موافقتنامه شراکت خبر رساني را امضا کرده اند ودا خنفر مدير تلويزيون الجزيره در يک کنفرانس مطبوعاتي در دهلي جديد گفت اين موافقتنامه شبکه او را قادر خواهد ساخت که به هند خبر هاي را در باره جهان عرب تهيه کند وي گفت در بدل آن الجزيره خبر هاي هند را در شرق ميانه نشر خواهد کرد

مامورين انديا تي وي، يک چنل خبري بيست و چهار ساعته است، گفتند از روزجمعه به بعد بينندگان تلويزيون خواهند توانست سوريس خبري روزانه تلويزيون الجزيره را بزبان هندي به بينند الجزيره همچنان خبر هند را بزبان عربي نشر خواهد کرد هند يکي از کشور هاي با نفوس زياد مسلمان است

XS
SM
MD
LG