لینک های دسترسی

يک  محکمه  اندونيزيا  يک مسلمان  تندرو را به ده سال حبس  محکوم کرده است - 2004-09-02


يک محکمه اندونيزيا يک مسلمان تندرو را به ده سال حبس به جرم نقش در بم گذاري سال گذشته بر يک هوتل مجلل جاگارتا محکوم کرده است مسريزال بن علي عمر به تيهه موتري که درين حمله در آگست سال دو هزار و سه بر هوتل ماريات بکار برده شدو دران دوازده نفر بقتل رسيدند مجرم شناخته شد وي همچنان به سروي کردن هوتل قبل از اين حمله و همچنان کمک به ساختن بم تعبيه شده در موتر متهم گرديد متهم گفت شايد مرافعه طلب شود چندين نفر ديگر قبلاً در رابطه با اين حمله محکوم و زنداني شده اند

XS
SM
MD
LG